N-bemesting aardbei

Onderzoeken met welke meststof en toedieningstechniek de beste opbrengst gerealiseerd kan worden. Daarnaast toetsen van het effect van overmatige neerslag op de uitspoeling van verschillende meststoffen.

Rassenonderzoek aardbei onder glas

Steeds worden nieuwe selecties en rassen op de markt aangeboden. Dit project heeft tot doel nieuwe selecties of rassen te beoordelen op gebruikswaarde. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op vergaande geïntegreerde teelt.

Het Nieuwe Telen aardbei

Dit voorstel betreft onderzoek op het bedrijf van aardbeiteler Marcel Dings te Belfeld. In de eerste fase van het project moet een “aardbeiendenktank” bestaande uit telers, onderzoekers en adviseurs de proefopzet uitwerken. Doel is een teeltconcept met 40% energiebesparing t.o.v. de gangbare praktijk.

Etheen in aardbei

Vaststellen of etheen leidt tot verminderde vruchtzetting en ‘kromme vruchten’ en zo ja bij welk concentratieniveau.

Beheersing echte meeldauw in aardbei

Om tegemoet te komen aan de wens tot minder residu dient het aantal bestrijdingen tegen meeldauw te worden verminderd. In dit 3-jarige project wordt daarom gepoogd de kritische momenten voor het optreden van meeldauw vast te stellen.

Consumentenonderzoek aardbei en framboos 2012

Kwantitatief consumentenonderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het aankoopgedrag, associaties en het gebruik van aardbei en framboos.

Balans vegetatief-generatief in aardbei

Het doel van de literatuurstudie is om de kennis rond de switch van vegetatief naar generatief bij aardbei te vergroten. Het moet een opstap bieden naar vervolgtrajecten die: Eerder inzicht geven in bloemaanleg dan bloeitop onderzoek. Mogelijkheden bieden voor sturing ter verbetering van trosvorming.