Het Nieuwe Telen aardbei

Het Nieuwe Telen aardbei

Beschrijving: 

Dit voorstel betreft onderzoek op het bedrijf van aardbeiteler Marcel Dings te Belfeld.

In de eerste fase van het project moet een “aardbeiendenktank” bestaande uit telers, onderzoekers en adviseurs de proefopzet uitwerken. Doel is een teeltconcept met 40% energiebesparing t.o.v. de gangbare praktijk. De hiervoor benodigde technieken zijn: intensiever schermen onder toepassing van de aircobreeze, mechanisch koelen in de voornacht, benutten van de hiermee gewonnen warmte in de ochtend, toepassing van vochtverneveling.

Aan het einde van de proef wordt een economische evaluatie uitgevoerd.

 

Resultaten: 

Op een glasbedrijf in Limburg heeft energieonderzoek bij aardbeien plaatsgevonden. In de proefkas waren verschillende behandelingen: koeling, gebruik van gevelventilatoren en bodemisolatie. Bij alle objecten werd verneveling toegepast.

Voor de gehele teelt is tussen 1 augustus 2009 en 13 juni 2010 tussen de 12,4 en 14,5 m3/m2 gebruikt. Een vergelijkbaar nieuw bedrijf, zonder vernevelinginstallatie, realiseert een energiegebruik van meer dan 20 m3/m2. Ondanks de verschillen in klimaat waren de uiteindelijke verschillen in plantontwikkeling, productie en vruchtkwaliteit erg klein.

Met de padregistratie is in de herfst een productie gemeten van 5,2 tot 5,4 kg/m2 en in het voorjaar tussen 9,2 en 9,6 kg/m2.

Door aanpassing van de klimaatregeling (niet toepassen minimumbuis) en toepassing van verneveling is verbetering van het teeltsaldo van circa € 4.50/m2 mogelijk ten opzichte van een nieuwe praktijkkas.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: