Gewasbijeenkomst 28 juni 2024

U wordt als lid van Stichting Aardbei Onderzoek van harte uitgenodigd om het project “Verlengd plukseizoen met lage energie- en CO2” in de onbelichte teelt met Inspire en Fandango op vrijdag 28 juni 2024 van 10.00 tot 12.00 uur bij WUR in Bleiswijk te bezichtigen. Dit project is mede gefinancierd vanuit Stichting Aardbei Onderzoek en het innovatieprogramma Kas als Energiebron als onderdeel van Kennis in je Kas en door LNV en Glastuinbouw Nederland.

Adres is Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk. Aanmelden kan bij hvangurp@glastuinbouwnederland.nl

 

Update SAO voorjaar 2024

SAVE THE DATE

Deelnemersbijeenkomst Stichting Aardbei Onderzoek

Datum: dinsdag 5 november 2024

Tijd: van 13.00 uur tot 17.30 uur

Locatie: ZLTO te Den Bosch

Nadere informatie volgt later.

Bijeenkomst UV-robot 5 juli 2023

Stichting Aardbei Onderzoek feliciteert Van der Avoird Trayplant met de gewonnen Tuinbouw Ondernemersprijs 2023

Van der Avoird Trayplant teelt met een innovatief vierlagensysteem zacht fruit (aardbeien en frambozen) op één hectare met dezelfde opbrengst als 240 hectare.

De prijs werd uitgereikt door minister Adema van LNV.

mj-0810-west-brabant-aardbei-op-stellingen-3-large
jh-10-marc-swinkels10-large
mj-0810-west-brabant-aardbeien-oogst-16-large
mj-0810-west-brabant-aarbei-planten-nieuwe-aardbeien-aanplant-2-large