Rassenonderzoek aardbei onder glas

Rassenonderzoek aardbei onder glas

Beschrijving: 

Steeds worden nieuwe selecties en rassen op de markt aangeboden. Dit project heeft tot doel nieuwe selecties of rassen te beoordelen op gebruikswaarde. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op vergaande geïntegreerde teelt.

 

Resultaten: 

De volgende rassen hebben vanaf najaar 1999 tot en met voorjaar 2004 in het rassenonderzoek gelegen: Elsanta, Sonata, Figaro, Darselect. Inmiddels wordt het ras Sonata op grotere schaal voor de doorteelt onder glas in de praktijk gebruikt.

Het gebruikswaarde onderzoek levert een objectieve beoordeling van een groot aantal eigenschappen waarmee de teler zijn voordeel kan doen bij de keuze van het ras. Een afgewogen keuze is van groot belang om financiële missers te voorkomen. In voortgezet onderzoek zal een eerste stap worden gezet naar teeltoptimalisatie van cv. Sonata.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: