N-bemesting aardbei

N-bemesting aardbei

Beschrijving: 

Onderzoeken met welke meststof en toedieningstechniek de beste opbrengst gerealiseerd kan worden. Daarnaast toetsen van het effect van overmatige neerslag op de uitspoeling van verschillende meststoffen.

 

Resultaten: 

Door de kunstmest te plaatsen waar de wortels zich bevinden kan veel uitspoeling voorkomen worden. Dit kan via:

  • Plaatsing van N bij de plantrij voor, tijdens of kort na het planten.
  • Beddenbemesting later in de teelt wanneer het gewas het bed heeft doorworteld.

Uit de proeven komt het beeld naar voren dat wanneer bovenstaande twee punten worden toegepast het niet veel uitmaakt welke meststof daarvoor gekozen wordt. Wel is het zo dat een uitspoelingsgevoelige meststof (bijv. Kas) in meerdere porties toegediend moet worden dan een meststof die weinig uitspoelingsgevoelig is (bijv. Agroblen of Entec). De keuze van de meststof bepaalt dan welke machine gebruikt wordt, en ook hoe vaak er bemest moet worden. Dit hangt af van de voorkeur van de teler.

Zoeken in dossier