Persbericht: PT-heffing groenten en fruit deels met 30% verlaagd

De heffing van het Productschap Tuinbouw (PT) is voor de sector groenten en fruit deels met 30% verlaagd. De verlaging is voor handelsbedrijven en fabrikanten verwerkt in de algemene heffing 2011 over de omzet van dat jaar. Voor teeltbedrijven geldt het lagere tarief voor de bijzondere heffing 2012, die dit jaar over het areaal wordt bepaald.

Activiteiten Generieke Promotie

Via het PT investeerde de tuinbouw in promotie van bloemen, planten, bloemenbollen, bomen, groenten en fruit. Veel activiteiten op het gebied van promotie van sierteeltproducten zijn inmiddels overgenomen door andere partijen. De activiteiten op het gebied van promotie groenten en fruit worden momenteel door PT uitgevoerd en maken daarom deel uit van de belangstellingsregistratie.