Persbericht: PT-heffing groenten en fruit deels met 30% verlaagd

Persbericht: PT-heffing groenten en fruit deels met 30% verlaagd

De heffing van het Productschap Tuinbouw (PT) is voor de sector groenten en fruit deels met 30% verlaagd. De verlaging is voor handelsbedrijven en fabrikanten verwerkt in de algemene heffing 2011 over de omzet van dat jaar. Voor teeltbedrijven geldt het lagere tarief voor de bijzondere heffing 2012, die dit jaar over het areaal wordt bepaald.

De heffingen over 2010 (handel, fabrikanten en teelt) en 2011 (teelt) zijn niet verlaagd. De areaalnota over 2010 wordt volgende week verstuurd, die over 2011 wordt eind 2012 opgelegd. Met de heffingopbrengsten worden activiteiten, die het PT in opdracht van en voor de sector uitvoert, gefinancierd. De heffingen zijn laat opgelegd, als gevolg van vertraging in het goedkeuringstraject van de verordeningen in Brussel. Zonder de goedkeuring kan de heffing niet opgelegd worden.

De verlaging van de heffingstarieven volgt op de modernisering van het schap, waarbij het PT-werkterrein vanaf 1 april a.s. zes investeringsprogramma’s omvat. De programma’s zijn
1) Voeding & Gezondheid, 2) Groen & Welbevinden, 3) Plantgezondheid, Fytosanitaire zaken & Water, 4) Arbeid, 5) Energie & CO2 en 6) Biobased economy & MVO. Ze zijn gericht op nieuwe afzet- en verdiencapaciteit, kostenverlaging, voldoende werknemers voor de tuinbouw en duurzame innovatie. Voor de programma’s beschrijft het PT-jaarplan over 2012 de impact en relevantie voor zowel de sector als de maatschappij. Het unieke van het PT is juist dat het schap de belangen van tuinbouwondernemingen en het algemene belang verbindt.

In de sector groenten en fruit bestaat de heffing uit een deel algemene heffing en een deel bestemmingsheffing. De hieronder vermelde tarieven zijn de optelsom van deze delen.

Handel in groenten en fruit 2011
Handelaren in groenten en fruit betalen een heffingbedrag gebaseerd op de aankoopwaarde van groenten en fruit. Voor de handel (incl. uien) geldt de verlaging van de heffing alleen voor de algemene heffing. Het te betalen heffingpercentage over de aankoopwaarde in 2011 is in totaal 0,044%. Voor handel in uien bedraagt de heffing 15,30 euro per 100 ton aangekochte uien (netto kilo’s).

Verwerkte groenten 2011
Voor verwerkers van groenten en fruit is de heffinggrondslag de omzet van de verduurzaamde groenten en fruit. Voor vrijwel alle verduurzaamde producten is het heffingpercentage over het jaar 2011 0,040. Voor verduurzaamde champignons is het percentage 0,055.

Glasgroententeelt 2012
Telers van komkommers, paprika’s en tomaten betalen over het heffingjaar 2012, 937 euro per hectare. Voor auberginetelers bedraagt de heffing 1.737 euro per hectare. Voor andere glasgroenten (inclusief meloenen) is deze heffing 525 euro per hectare.

Vollegrondsgroenten 2012
Bij vollegrondsgroenten gelden de hieronder vermelde heffingtarieven over heffingjaar 2012.

Areaalheffing over 2012 voor vollegrondsgroenten in euro’s per hectare

Gewas Tarief
groen te oogsten erwten, stoksnij- en stokslabonen, stam(sla)sperziebonen, tuinbonen, pronkbonen, spinazie, kroten, knolselderij en schorseneren 9,57
witlofwortel 14,76
suikermais 17,28
waspeen, bospeen en winterpeen 11,01
broccoli 15,89
bloemkool 18,25
boerenkool, augurk, meloen, pompoen, koolraap, koolrabi, kruiden, paksoi, peulen, raapstelen, radijs en groene selderij 28,80
wittekool, rode kool, savooiekool en spitskool 24,66
prei 31,83
spruitkool, ijsbergsla, kropsla en overige slasoorten 27,94
andijvie, Chinese kool, rabarber en (knol)venkel 48,65
courgettes, bleekselderij en radicchio rosso 48,65
asperge 51,91
witloftrek 0,94 per vierkante meter per teeltlaag
andere groenten in de open grond 28,80
aardbeien, open grond
– wachtbedden 17,86
– vermeerderingsvelden 35,72
– productievelden 68,55
aardbeien, onder glas/plastic tunnel 6,45 per are

Fruit 2012
Voor fruit zijn de tarieven over 2012 als volgt*:

Areaalheffing over 2012 voor fruit In euro’s per ha

Gewas Tarief
appel 52,95
peer 79,71
zure kers 27,89
zoete kers, pruim, overige pit- en steenvruchten 122,70
blauwe bes 121,66
zwarte bes 27,89
rode bes, framboos, braam en overig klein fruit 232,92
amandel, hazelnoot en walnoot 27,89
fruit onder glas 5,76 per are

* exclusief aardbei; voor dit gewas gelden de tarieven (areaalheffingen) genoemd onder vollegrondsgroenten

Paddenstoelen 2011 en 2012
Voor telers van paddenstoelen is nu geen verlaging vastgesteld, omdat die bedrijfstak al eerder de activiteiten via het PT en de daarvoor benodigde heffing(opbrengsten) fors naar beneden bracht.
Voor telers van paddenstoelen bedraagt de heffing over 2011 0,052 procent van de omzet. Daarnaast geldt voor champignons een areaalheffing over 2012 van 0,93 euro per vierkante meter per teeltlaag. Voor ‘andere’ paddenstoelen geldt geen areaalheffing.

Uitgangsmateriaal 2011
Voor telers van uitgangsmateriaal is de omzetheffing 0,08 procent. Ook voor deze bedrijfstak is nu geen verlaging doorgevoerd, omdat al eerder is gekozen voor forse vermindering van de investering in activiteiten via het PT.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.

Zoeken in dossier