Modified Atmosphere Packaging aardbei

In de versketen is de aardbei een bulkproduct. Dat biedt ondernemers weinig mogelijkheden om onderscheidend te zijn en is daardoor een rem op de innovatie in de aardbeisector.

Onkruidbestrijding bij aardbei

Nadat de toelatingen van de onkruidbestrijdingsmiddelen Venzar (lenacil) en Simazin in aardbei zijn vervallen, zijn allen fenmedifam (Betanal) en Targa prestige nog beschikbaar. Fenmedifam en Targa prestige zijn contact herbiciden en moeten op klein onkruid worden gespoten. Ze werken onvoldoende op o.a. groter straatgras, veelknopigen en kleine brandnetel.

Promotie aardbei 2011-2012

Het creëren van positief imago voor de aardbei tijdens de Floriade 2012 d.m.v. een aardbeien inzending op de Floriade.Op de Floriade zal gerealiseerd worden: Buitenpresentatie aardbei waarbij het ontwerp een kroon is geworden. 2 keer product van de week die bemand gaat worden door telers. Aankleding snoepboom, de boom voorzien van doordragers die constant bloeien, maar altijd een back-up klaar mocht er iets mis gaan.

Mucor in aardbei

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Het toegankelijk maken en overdragen van kennis over Mucor. Vaststellen van de effectiviteit van diverse beheersmaatregelen.

Rassenonderzoek aardbei glas-vollegrond

Steeds worden nieuwe selecties en rassen op de markt aangeboden. Met name Darselect komt in Nederlans meer in de belangstelling te staan. Desondanks is Elsanta nog altijd het hoofdras. Elsanta is minder geschikt in een stookteelt. Daarnaast is het ras ziektegevoelig. Vanwege het wegvallen van middelen wordt de beoordeling van rassen op gevoeligheid voor ziekten en plagen belangrijker. Het doel van dit project is het beoordelen van nieuwe selecties of rassen op gebruikswaarde, waarbij de nadruk gelegd wordt op vergaande geïntegreerde teelt.

Nieuwsbrief aardbei nummer 3

Door de weersomstandigheden is de aanvoer (en daardoor ook de uitvoer) van aardbeien dit jaar later op gang gekomen dan in 2008 en 2009. De pieken in de uitvoer kwamen daardoor later dan in de voorgaande jaren. Over het eerste half jaar van 2010 loopt de uitvoer 6% achter op 2009 en ruim 10% op 2008. Ondanks de lagere uitvoer heeft Duitsland duidelijk meer Nederlandse aardbeien afgenomen dan in de voorgaande jaren.

Literatuurstudie uniformiteit aardbei

Deze literatuurstudie zal zich met name richten op invloed van assimilaten en hormonen op de uniformiteit van uitgansmateriaal van aardbeien. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een geplande brainstormbijeenkomst, waarna een vervolgaanpak zal worden vastgesteld.

Hygiëneprotocol Xanthomonas aardbei beschikbaar

Vanaf heden is het Hygiëneprotocol voor de aardbeiensector beschikbaar via Plantum. Het ontwikkelde hygiëneprotocol is een hulpmiddel om te kunnen zien of een bedrijf voldoet aan de strikte hygiëne-eisen. Xanthomonas fragariae houdt de gemoederen in de aardbeiensector op het moment flink bezig.

Alternatieve chemische grondbehandeling aardbei

Telers van aardbei, zowel productie als vermeerdering en wachtbedden ondervinden problemen van grondgebonden aaltjes en schimmels. Bij aaltjesproblemen is er een mogelijkheid om eens per 5 jaar een chemische grondontsmetting uit te voeren. De inzet aan chemische middelen wil de sector graag beperken. Echter tegen diverse soorten aaltjes zijn er nog geen alternatieven. Elders in de wereld zijn ervaringen opgedaan dat de teelt van speciale rassen bladrammanas na versnipperen een bodemontsmettende werking hebben.