Nieuwsbrief Aardbei 2010 nr. 01

De Nederlandse aardbeienoogst is dit jaar ongeveer twee weken later op gang gekomen dan vorig jaar. Er wordt verwacht dat het Spaanse seizoen tot half juni door zal gaan, maar er is wel sprake van een lagere Spaanse aanvoer dan normaal, zodat de prijsvorming niet verstoord wordt. De aanvoer van de beschermde teelt in Nederland is rustig begonnen en loopt nu ten einde. Volgende week begint de oogst van de volle grond.

Consultancy: Inventarisatie N bemestingcijfers praktijkbedrijven aardbei

In 2006 komt er in plaats van de MINAS regelgeving een systeem dat uitgaat van gebruiksnormen per gewas. Het vaststellen van de gebruiksnormen gebeurt door LNV. Op dit moment zijn in opdracht van LNV normen voorgesteld die zijn gebaseerd op formele bemestingsadviesgegevens. Echter, voor aardbeien zijn de formele adviezen ver achterhaald. De landelijke commissie Aardbei vindt het aanpassen van de adviesnorm dermate belangrijk dat ze twee voorlichtingsorganisaties de opdracht heeft gegeven om van ca.

Arbeidsbesparing door buisrailsysteem in aardbei

In de huidige aardbeienteelt is arbeid de grootste kostenpost voor de teler. Om een goed rendement te behouden zal arbeid efficiënter ingezet moeten worden. Om efficiënter te kunnen werken moet geïnvesteerd worden in teeltsystemen waarmee werkzaamheden sneller uitgevoerd kunnen worden. Binnen dit onderzoek wordt de arbeidsprestatie bij gewaswerkzaamheden met behulp van buisrailsysteem en elektrokarren vergeleken met de arbeidsprestatie met de huidige gebruikte methoden.

Rendement sturen LAI aardbei, vervolg

Dit onderzoek is een vervolg op het project “Rendement sturen op LAI van 3,5, aardbei” van voorjaar van 2005. Als resultaat van dit onderzoek is gebleken dat opbrengstverhoging mogelijk is. De verwachting is dat de resutaten van bladknoppen in een najaarsteelt groter is dan in een voorjaarsteelt. De hoeveelheid licht is in het najaar veel meer een beperkende factor dan in het voorjaar waardoor de plant met minder blad naar verwachting zijn energie in de vruchtproductie kan steken in plaats van in het blad.

Onderzoek naar kromme vruchten aardbei

Kromme vruchten is een jaarlijks terugkerend probleem. Afhankelijk van de omstandigheden is 5 tot soms 15% van de aarbeien krom en daardoor niet meer als klasse 1 te verkopen. Het onderzoek binnen dit project heeft tot doel vast te stellen hoe omgevingscondities en plantbelasting tijdens de najaarspluk en de voorjaarspluk het optreden van kromme vruchten in het voorjaar beïnvloeden, waarbij een relatie wordt gelegd met bloemontwikkeling.

Planttype en arbeid in aardbei

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe de verschillen in planttypen effect hebben op de productie en arbeid. In de proef worden 6 geselecteerde planttypen (grove wachtbedden, lichte wachtbedden, A+ extra, A+ planten, trayplanten en misted tips) uitgeplant op 4 teeltsystemen.

Consultancy: N-meettechnieken bij teelt aardbei

Inventarisatie van een aantal methoden om de N- bemestingsnivo’s te meten. De methoden worden beoordeeld op waarde, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, kosten aan arbeid en aanschaf. De resultaten worden op de Aardbei demodag gepresenteerd en gedemonstreerd.

Nieuwsbrief Marktbeeld Aardbei 2009 nr. 01

Huishoudelijke consumptie van aardbei in Duitsland hoger dan in NederlandIn Duitsland is het percentage huishoudens dat aardbeien koopt hoger dan in Nederland. Ook de gekochte hoeveelheid per huishouden ligt er hoger dan in Nederland.

Nieuwsbrief Marktbeeld Aardbei 2009 nr. 03

Aardbeienuitvoer blijft achter bij 2008: In 2009 is het aardbeienseizoen later op gang gekomen dan in 2007 en 2008. De aardbeienuitvoer is in het eerste haljaar van 2009 11% achtergebleven bij vorig jaar. De export van aardbeien uit Spanje vertoont in de periode 2005-2008 een dalende lijn. Wilt u het Marktbeeld Aardbei ontvangen via de e-mail geef dan even uw gegevens door aan p.vandersalm@tuinbouw.nl