Literatuuronderzoek cylindrocarpon in aardbei

Literatuuronderzoek cylindrocarpon in aardbei

Beschrijving: 

Het verkrijgen van kennis over Cylindrocarpon in de teelt van aardbeien.

 

Resultaten: 

Cylindrocarpon is een van de pathogenen die Zwart wortelrot (ZWR) kan veroorzaken, maar wordt over het algemeen niet gezien als de belangrijkste veroorzaker van ZWR.

De bodem lijkt de belangrijkste inoculumbron voor Cylindrocarpon. Verspreiding van de schimmel vindt plaats via gronddeeltjes, irrigatiewater en spatverspreiding. Daarnaast heeft de schimmel een brede waardplantenreeks zodat de kans op overleven groter is. Een waterverzadigde grond (en substraten) bevordert de ontwikkeling van Cylindrocarpon.

Over het algemeen heeft de schimmel een verwonding nodig om het wortelstelsel te kunnen aantasten.

Een goede watertoevoer, gepaard aan drainage van de grond zorgt dat de kans op aantasting van het wortelgestel door ZWR veroorzakende pathogenen verkleint wordt.

Het lijkt het erop dat naarmate vaker aardbeien op een perceel staan het probleem verergert. Dit duidt erop dat de Cylindrocarpon populatie in de loop der tijd kan opbouwen tot schadelijke aantallen. Ondanks de brede waardplantenreeks kan vruchtwisseling helpen de ergste problemen te voorkomen.

Over het effect van biologische grondontsmetting en biofumigatie op Cylindrocarpon is niets bekend.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: