Beheersing echte meeldauw in aardbei

Beheersing echte meeldauw in aardbei

Beschrijving: 

Om tegemoet te komen aan de wens tot minder residu dient het aantal bestrijdingen tegen meeldauw te worden verminderd. In dit 3-jarige project wordt daarom gepoogd de kritische momenten voor het optreden van meeldauw vast te stellen.

 

Resultaten: 

Meeldauwsporen kunnen vrijwel dagelijks worden waargenomen in een aardbeiperceel dat aangetast is. Bronnen in de omgeving brengen een extra ziektedruk met zich mee. Het ruimen van afgedragen gewassen is een belangrijk middel ter preventie van meeldauw, omdat dit de ziektedruk vermindert. Er is geen eenduidig verband tussen het weer en de mate van sporulatie van de meeldauw. De resultaten uit dit onderzoek zijn bruikbaar voor het verbeteren van de waarschuwingssystemen voor echte meeldauw in aardbei.

Zoeken in dossier