Consultancy: Verzamelen residu gegevens aardbei

Activiteiten Generieke Promotie

Beschrijving: 

Inzicht in de resultaten op residu in combinatie met verschillende spuitschema’s.

 

Resultaten: 

Aardbeien bevatten vaak meerdere residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Sommige middelen geven een hoog niveau en andere blijven lang in het product aanwezig. Er bestaan wettelijke regels rondom wachttijd en maximaal aantal keer toepassen van een middel. Dit alles maakt het niet gemakkelijk om aan de steeds strenger wordende eisen van de afnemers te voldoen. Het niveau van residu wordt uitgedrukt in mg/kg aardbei en wordt door de afnemers vaak uitgedrukt in een % van het wettelijk maximum (MRL).

Daarbij wordt soms een maximum aantal residuen geëist waar u aan moet voldoen. Het is verstandig om een strategie uit te zetten om het aantal residuen en de hoogte te beheersen. Tracht het aantal toepassingen kort voor de oogst te beperken maar let op dat middelen meerdere actieve stoffen kunnen bevatten. Middelen met een bredere- of neven werking kunnen de noodzaak tot mengen beperken. Blokbespuitingen kan het aantal residuen op de aardbei verlagen.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: