Update SAO voorjaar 2022

Update SAO najaar 2021

Update SAO najaar 2020

Update SAO voorjaar 2020

Update SAO najaar 2019

Update SAO voorjaar 2019

Persbericht 

BASF introduceert nieuwe fungicide voor de glastuinbouw

Update SAO april 2019

Update SAO november 2018

Update SAO juli 2018

Nieuws van Stichting Aardbei Onderzoek

# Facturatie over 2017 voor productietelers is verstuurd

Elke productieteler heeft eind 2017 een factuur ontvangen voor een bijdrage gebaseerd op een vast basisbedrag à € 250,- + een bedrag op basis van soort teelt en areaal. In totaal kan hiermee ruim € 50.000,- verzameld worden vanuit de sector zelf. De besteding gaat deels naar lopend onderzoek van Suzuki Fruitvlieg en naar nieuw te starten onderzoek in 2018, waaronder Erwinia. Hiervoor ligt een concreet voorstel, wat door de werkgroep is voorgedragen. Overige onderzoekswensen en daarop volgend concrete onderzoeken worden op dit moment nog door de lopende werkgroepen besproken voor witte vlieg, pestalotiopsis (en overige bodemziekten) en trips.

# Klep Agro 1e deelnemer uit periferie

Klep Agro uit Etten-Leur heeft zich als eerste bedrijf uit de periferie aangemeld om SAO te ondersteunen. Een zeer positieve ontwikkeling, waarmee het gezamenlijk belang van goed onderzoek wordt benadrukt. Het bestuur van SAO hoopt dat meer bedrijven de meerwaarde van deelname inzien en zich ook zullen aanmelden. Met een donkerblauw icoon zijn deze bedrijven zichtbaar op de kaart van het participanten overzicht op deze website.

# Terugblik 2e deelnemersbijeenkomst 2 november 2017

Op 2 november 2017 is op de locatie van Trayplant in Bavel de 2e deelnemersbijeenkomst voor leden productietelers en plantenkwekers gehouden. Het was een goede bijeenkomst, met waardevolle discussies en een grote opkomst van zo’n 45 deelnemers. De aanwezigen hebben bepaald dat de gemaakte onderzoeksprioriteiten van 2017 nog steeds actueel zijn en doorgetrokken kunnen worden naar 2018. De prioriteit Pestalotiopsis verlegt de focus ook naar andere bodemziekten. En naast onderzoek is SAO als partij ook nadrukkelijk betrokken bij ontwikkelingen die streven naar chemievrije teelten.

Daarnaast is gesproken over de hoogte van het totale telersbudget. Gezien de huidige onderzoekswensen en prioriteiten blijkt het besteedbaar budget met enkel het instapbedrag van € 250,- met zo’n 100 deelnemers (totaal €25.000,-) te laag. Het instapbedrag betaald elk bedrijf eenmalig bij aanvang. Besloten is daarom dat eind 2017 de facturatie plaats zal vinden over 2017 , opgebouwd uit een standaard basisbedrag van € 250,- + een areaalbijdrage op basis van type teelt (glas, vollegrond, stelling). Per hectare glas wordt € 100,- gerekend, per hectare vollegrond € 25,- en per hectare stelling € 60,-. Voor telers van veiling CLTV Zundert is een regeling getroffen, omdat zij gezamenlijk via de afzet al bijna € 80.000,- afdragen aan Proefcentrum Hoogstraten voor aardbei onderzoek. Deze telers zijn lid van SAO voor € 50,- per bedrijf. Stichting Aardbei Onderzoek kan via deze regeling nauw samenwerken met PCH, zodat de aardbeiensector efficiënter en effectiever voorop blijft lopen in onderzoek wat van gezamenlijk belang is.