Organisatie

De organisatie van Stichting Aardbei Onderzoek (SAO) gebeurt in samenwerking tussen de vermeerderaars en veredelaars, verenigd via Plantum. En de productietelers welke verenigd zijn via LTO (regionaal ZLTO, LLTB of LTO Noord). Er is echter geen lidmaatschap van een regionale LTO-organisatie vereist om deel te kunnen nemen aan SAO.

Op 11 november 2014 is de Stichting Aardbei Onderzoek officieel opgericht. Met als gezamenlijk doel onderzoek voor aardbeien initiëren, faciliteren en coördineren. Vanuit beide organisaties participeren leden op gelijkwaardige basis bij de invulling van onderzoek en samenbrengen van financiering. De SAO vervult hiermee in de behoefte voor doorgaan van onderzoek, na het vervallen van Productschap Tuinbouw in 2014, waar voorheen de middelen werden bijeengebracht voor gezamenlijk onderzoek.

Elke productieteler brengt bij aanvang van deelname aan SAO eenmalig € 250,- in. Dit bedrag geldt als basisbijdrage voor elke nieuwe deelnemer. Eind 2016 is dit bedrag voor het eerst gefactureerd aan de deelnemers, en in 2017 aan de nieuwe deelnemers die zich hebben aangemeld.

Eind 2017 zal er op basis van een nieuwe berekening opnieuw gefactureerd gaan worden aan de productietelers. Dit is nodig, omdat er momenteel onvoldoende budget in kas is vanuit deze groep voor het uitzetten van nieuwe onderzoeken. Deze facturatie gebeurt dan op basis van uw areaal en soort teelt (glas, vollegrond of bedekt/uit grond). Het streven is daarbij om de balans te zoeken voor zowel de kleine als de grote bedrijven, zodat iedereen naar rato betaald. En dat we gezamenlijk eenzelfde bedrag van ca € 90.000,- op jaarbasis bij elkaar kunnen brengen als de plantenkwekers. Zij hebben in 2015 en 2016 samen € 180.000,- ingelegd, om lopende onderzoeken te kunnen continueren en de opstart van Stichting Aardbei Onderzoek te financieren.

Voor telers van CLTV Zundert is een aparte regeling getroffen, omdat zij ook aanzienlijk bijdragen aan Belgisch onderzoek. SAO en PC Hoogstraten werken daarom samen, voor het efficiënter uitvoeren en ontwikkelen van effectiever onderzoek. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met CLTV Zundert of secretariaat SAO.

Daarnaast zijn ook aanverwante organisaties, zoals toeleveranciers / afzetorganisaties / adviespartijen, van harte uitgenodigd om de stichting, en daarmee de toekomst van de teelt in Nederland, financieel te ondersteunen. De sector is op deze manier zelf verantwoordelijk en zit direct aan het stuur, voor de juiste besteding van de middelen uit de eigen achterban. Daarvoor is een groot draagvlak vanuit de gehele aardbeiensector cruciaal.

Om de ondersteuning van Stichting Aardbei Onderzoek kracht bij te zetten, stellen wij bedrijven uit de periferie in de gelegenheid om participant van de stichting te worden. Voor een basisbedrag van € 1.500,- excl. BTW per jaar, krijgt u toegang tot dezelfde informatie als de deelnemers en wordt u nauwer betrokken bij de totstandkoming van onderzoeken en de resultaten hiervan. Neem voor meer informatie contact op met het bestuur of secretariaat van SAO.

Meedenken in werkgroepen

Organisatie BCO’s 2019

In februari 2019 zijn de meest urgente prioriteiten herzien vanuit de deelnemers, waar onderzoek voor opgepakt moet worden. Dit zijn:

  • Voor aardbei onder glas: #1 wittevlieg #2 Erwinia #3 inzet groene middelen #4 luis
  • Voor aardbei vollegrond: #1 pestalotiopsis #2 thrips #3 Suzukii #4 aardbeibl.kever #5 onkruidbestrijding
  • Voor aardbei bedekt / uit de grond: # Suzukii #2 thrips #3 aardbeibloesemkever #4 meeldauw

Om voor deze prioriteiten te komen tot het meest optimale onderzoek, zijn tijdelijke werkgroepen / BCO’s (Begeleiding Commissie Onderzoek) ingesteld. Deze BCO’s bestaan uit een aantal telers, adviseurs en onderzoekers die samen, in 1 of een aantal sessies, de kern van het probleem benoemen en de juiste onderzoeksvraag kunnen formuleren. Deze vraag wordt vervolgens neergelegd bij een of meer partijen om een offerte te maken, zodat uiteindelijk gekozen kan worden voor ‘de beste koop’. Zodra het onderzoek loopt, fungeert deze werkgroep als klankbord van het onderzoek.

Deze BCO’s zijn op dit moment actief in de volgende samenstelling:

  • Witte vlieg: Ad van Rijn (teler), Jack Konings (teler), Wouter de Ruiter (teler), Guido Roozemond (adviseur), Jan Janssen (adviseur), Paul van de Ven (adviseur)
  • Erwinia: Albert Vermeulen (teler), Jan Goesten (teler), Martijn van Oers / Peter Hereijgers (teler), Ad van Laarhoven (adviseur), Marcel Wenneker (onderzoeker)
  • Suzuki / Trips / Aardbeibloesemkever (per 2019): : Erik van Haandel (teler), Albert van Os (teler), Mark van Aert (teler), Henny Luysterburg (teler), Harrie Pijnenburg (adviseur), Bart Jongenelen (adviseur), Klaas de Jager (adviseur), Wim Voogt (adviseur), Jan Koevoets (adviseur), Herman Helsen (onderzoeker).
  • Bodem (Pestalotiopsis, dwerggroei, engerlingen): Henny Luysterburg (teler), Jan Pertijs (teler), Paul Litjens (opkweek), Toon Melis (adviseur), Philip Lieten (adviseur), Rob v.d. Oever (adviseur), Klaas de Jager (adviseur).
  • Groene oplossingen: Ad van Rijn (teler), Ad Boeren (teler), Peter van der Avoird (opkweek), Paul van de Ven (adviseur), Conrad van Doorn (adviseur), Glenn Laurijsse (adviseur).

Bij actualiteit / prioriteit zal ook een BCO Schimmels / meeldauw geactiveerd worden.

Wilt u ook meedenken over een van de genoemde problemen, of in nieuwe – nog te bepalen – werkgroepen. Meld dit dan bij het bestuur van Stichting Aardbei Onderzoek via het secretariaat, per mail info@aardbeionderzoek.nl