Uitvoer verse groenten en fruit januari – november 2010

Uitvoer verse groenten en fruit januari – november 2010

De uitvoer van verse groente en fruit van Nederlandse origine (exclusief uien en industriegroenten) is in de eerste elf maanden van 2010 met 4% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Dit blijkt uit de exportcijfers van PT/KCB.

In januari t/m november 2009 bedroeg de uitvoer 2.005 miljoen kg, in januari t/m november 2010 was dat 2.095 miljoen kg. Er is vooral meer peer (+53%), tomaat (+3%), peen (+21%) en witte kool (+22%) geëxporteerd dan vorig jaar. Er is wel minder ijsbergsla (-18%), aardbei (-2%), courgette (-9%), spruitkool (-4%) en aubergine (-5%) uitgevoerd.

Bij een vergelijking van januari t/m november 2010 met januari t/m november 2009 komt het volgende naar voren:

  • De uitvoer naar Duitsland is 3% gestegen, van 814 naar 842 miljoen kg. Er is meer tomaat, komkommer, peer, appel, sluitkool, prei, champignon en courgette naar Duitsland gegaan, maar minder paprika en ijsbergsla.
  • De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is met 3% toegenomen, van 333 naar 343 miljoen kg. Er is meer peer, paprika, tomaat, komkommer en appel naar het VK uitgevoerd, maar wel minder champignon, ijsbergsla, aardbei, sluitkool en aubergine dan vorig jaar.
  • De uitvoer naar Rusland*) is 15% gestegen, van 85 naar 97 miljoen kg. Er is meer peer, peen en witte kool naar Rusland gegaan, maar minder appel, aubergine, paprika en tomaat.
  • De uitvoer naar Frankrijk is 11% gestegen, van 116 naar 129 miljoen kg. Er is meer tomaat, champignon, peen, witte kool en hard fruit naar Frankrijk gegaan, maar minder komkommer, paprika en aubergine.
  • De uitvoer naar Zweden is met 10% toegenomen, van 95 naar 105 miljoen kg. Er is meer tomaat, ijsbergsla, komkommer en hard fruit naar Zweden uitgevoerd, maar minder champignon en peen.
  • De uitvoer naar Italië is 18% afgenomen, van 91 naar 75 miljoen kg. Er is vooral minder tomaat en ijsbergsla naar Italië uitgevoerd.
  • De uitvoer naar Tsjechië is 5% gedaald, van 52 naar 49 miljoen kg. Er is minder komkommer en tomaat naar Tsjechië uitgevoerd, maar wel meer peen, sluitkool en hard fruit.
  • De uitvoer naar België is met 10% afgenomen, van 47 naar 42 miljoen kg. Er is meer peer, peen en champignon naar België gegaan, maar wel minder komkommer, appel en tomaat.

*) sinds 17 mei accepteert Rusland formeel geen keuringscertificaten van het KCB meer. De registratie van de uitvoer naar Rusland wijkt vanaf dat moment af van die in de voorgaande jaren. In augustus is het KCB begonnen om de export naar Rusland zonder KCB-certificaat in kaart te brengen.

De export van Nederlandse uien is in januari t/m november 2010 met 6% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2009, van 828 naar 876 miljoen kg.

De toename van de uienexport is vooral te danken aan de uitvoer naar Rusland. Ook de uitvoer naar Duitsland, Polen en België is duidelijk hoger dan vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben minder uien afgenomen. De uitvoer naar bestemmingen buiten Europa viel in de eerste helft van het jaar lager uit, maar in het nieuwe seizoen is de uitvoer naar Afrika sterk aangetrokken.

Uienexport januari t/m oktober, hoeveelheden x 1.000 kg

 

2009

2010

 

TOTAAL

828.437

875.729

6%

Europese Unie (27)

322.966

354.456

10%

Niet EU-landen

505.471

521.273

3%

Afrika

273.568

262.849

-4%

Rusland

61.707

128.060

++

Verenigd Koninkrijk

102.050

97.324

-5%

Duitsland

43.316

54.786

26%

Midden-Amerika

52.185

52.490

1%

Polen

23.403

39.127

67%

België

33.894

37.098

9%

Frankrijk

33.053

32.059

-3%

Maleisië

46.890

20.341

-57%

Brazilië

13.648

8.908

-35%

Bron: Productschap Tuinbouw/KCB

Een tabel met meer uitgebreide informatie is verkrijgbaar bij Ed Slagboom, e.slagboom@tuinbouw.nl.

Door het vervallen van de EU-handelsnormen voor een aantal producten is het voor de KCB per 1 januari 2010 niet langer mogelijk om op dezelfde manier als daarvoor statistieken voor de uitvoer van Nederlandse groente en fruit op te stellen. Een beperkt aantal producten is geheel uit de statistiek verdwenen, terwijl van de overige producten niet langer de uitgevoerde hoeveelheden met een industriële bestemming wordt geregistreerd. Om toch de geregistreerde uitvoer in 2010 met die van de jaren daarvoor te kunnen vergelijken, zijn de weggevallen producten en de producten met industriële bestemming ook uit de jaren voor 2010 verwijderd.

De producten waarvoor geen EU-handelsnorm meer bestaat en waarvan de export na 1 januari 2010 niet meer wordt geregistreerd, en die voor de vergelijkbaarheid van de exportstatistiek dus ook uit de oude jaren zijn verwijderd, zijn in volgorde van de uitgevoerde hoeveelheid in 2009 de volgende:

Schorseneer Rabarber Peterselie Bladselderij
Knolselderij Augurk Suikermais Kruisbes
Kroot Rode bes IJspegel Kervel
Koolraap Tuinkers Koolrabi Cranberry
Taugé Boerenkool Herfst- en meirapen Postelein
Peper Paksoi Zilveruien
Knolvenkel Spekboon Raapstelen
Rettich Oesterzwam

Ook de rubrieken “overige groente” en “overig fruit” zijn komen te vervallen. Deze producten waren in de periode 2005-2009 bij elkaar goed voor 2% van de totale uitvoer van verse Nederlandse groente en fruit.

Producten waarvan altijd een gedeelte van de uitvoer een industriële bestemming had, en waarvan nu dus een deel van de uitvoer niet meer wordt geregistreerd, zijn in volgorde van de uitvoer met industriële bestemming in 2009:

Wortelen Doperwten Paprika Spekbonen
Appelen Spinazie Snijbonen IJsbergsla
Uien Tuinbonen Witte kool Broccolie
Sperziebonen Peren Rode kool Tomaten
Komkommers Spruiten Prei

Producten zonder EU-handelsnorm of KCB-handelsnorm en producten met industriële bestemmingen worden vanaf nu dus niet meer in de KCB-exportstatistiek opgenomen. Het effect hiervan op de totale geregistreerde export bedraagt 8% tot 9%.

Tabellen met meer uitgebreide informatie over het wegvallen van producten uit de exportstatistiek zijn op te vragen bij Ed Slagboom, e.slagboom@tuinbouw.nl.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: