Sectorcommissie Groenten & Fruit – 6 december 2011

Sectorcommissie Groenten & Fruit – 6 december 2011

Datum: 6 dec 2011 – 14:00
Locatie: Productschap Tuinbouw

Besluitenoverzicht sectorcommissie Groenten & Fruit – 6 december 2011

Voor 6 december a.s. staat een reguliere vergadering van uw sectorcommissie gepland. Voor deze vergadering zijn maar enkele voorstellen aan de orde, die nu om besluitvorming vragen:

– Projectvoorstellen technisch onderzoek glasgroenten, vollegrondsgroenten, fruit
– Groenten en Fruit Portaal
– 2 promotieprojecten

Gezien deze beperkte agenda vragen wij uw oordeel over deze voorstellen via een schriftelijke ronde; de vergadering wordt dus gecancelled. De stukken treft u bijgaand aan.

Indien wij vrijdag 9 december niets van u hebben vernomen gaan wij ervan uit dat u kunt instemmen met de in de omslagnotities bij de voorstellen geformuleerde adviezen.

In het voorjaar van 2012 is er dan nog één vergadering van de Sectorcommissie Groenten en Fruit volgens de huidige werkwijze en bestuurlijke structuur, en wel op dinsdag 6 maart 2012. Zoals bekend zal vanaf 1 april 2012 conform bestuursbesluit in een nieuwe bestuurlijke structuur en volgens een nieuwe werkwijze worden gewerkt.

1.    Opening
Conform de afspraken in de Code Goed Bestuur wordt ieder lid dat rechtstreeks belang heeft
bij een bepaald agendapunt verzocht dat aan het begin van de vergadering te melden.

2.    Vaststelling verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 11 oktober 2011

3.    Promotie en markt
a. Export bevordering ui (ter besluitvorming)
       b. Promotie Hollandse aardbei (ter besluitvorming)

4.    Technisch onderzoek
a. Glasgroenten (ter besluitvorming)
       b. Vollegrondsgroenten (ter besluitvorming)
       c. Fruit (ter besluitvorming)

5.    Kwaliteit
Structurele kosten voor groenten en fruit portaal (ter besluitvorming)

6.    Rondvraag

7.    Sluiting

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: