Rendement sturen LAI aardbei, vervolg

Beschrijving: 

Dit onderzoek is een vervolg op het project “Rendement sturen op LAI van 3,5, aardbei” van voorjaar van 2005. Als resultaat van dit onderzoek is gebleken dat opbrengstverhoging mogelijk is. De verwachting is dat de resutaten van bladknoppen in een najaarsteelt groter is dan in een voorjaarsteelt. De hoeveelheid licht is in het najaar veel meer een beperkende factor dan in het voorjaar waardoor de plant met minder blad naar verwachting zijn energie in de vruchtproductie kan steken in plaats van in het blad. Onderzocht wordt nu welke kwaliteitsverbetering ofwel verhoging van de productie aan klasse I vruchten bereikt kan worden als een LAI van 3,0 en een LAI van 2,0 met behulp van het wegnemen van nieuwe bladgroei wordt gehandhaafd in de najaarsteelt ten opzichte van onbehandeld.

Resultaten: 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het in een aardbeienteelt van belang is om niet te veel maar zeker ook niet te weinig bladoppervlakte te hebben. Op basis uit de gegevens van het onderzoek ligt het optimale niveau bij een LAI van 3,0 tot 3,5. Wanneer deze overschreden wordt kan bladplukken een optie zijn, hierbij zullen de kosten en baten iedere keer opnieuw tegen elkaar weggezet moeten worden.