Rassenonderzoek aardbei glas-vollegrond

Rassenonderzoek aardbei glas-vollegrond

Beschrijving:

Steeds worden nieuwe selecties en rassen op de markt aangeboden. Met name Darselect komt in Nederlans meer in de belangstelling te staan. Desondanks is Elsanta nog altijd het hoofdras. Elsanta is minder geschikt in een stookteelt. Daarnaast is het ras ziektegevoelig. Vanwege het wegvallen van middelen wordt de beoordeling van rassen op gevoeligheid voor ziekten en plagen belangrijker. Het doel van dit project is het beoordelen van nieuwe selecties of rassen op gebruikswaarde, waarbij de nadruk gelegd wordt op vergaande geïntegreerde teelt.

 

Resultaten:

Het rassenonderzoek aardbei is uitgevoerd in Horst-Meterik door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Verschillende rassen en selecties werden onderling vergeleken in verlate teelten. Elsanta was het standaard ras en daarmee de basis voor de teeltwijze. In 2002 en 2003 zijn er jaarlijks twee veldproeven uitgevoerd.

Een rassenproef volgens geïntegreerde teeltwijze en een rassenproef volgens biologische teeltwijze. In 2003 zijn 5 nieuwe CPRO – selecties in het onderzoek opgenomen. De geïntegreerde proeven werden uitgevoerd in samenwerking met het project Telen met Toekomst. De biologische rassenproeven werden uitgevoerd op de percelen van het biologisch bedrijfssysteem in Horst – Meterik.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: