PT-website met nieuwe projectresultaten

PT-website met nieuwe projectresultaten

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeks- en campagneverslagen geplaatst. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 6 november werden de resultaten van de volgende 23 projecten toegevoegd, waarmee – exclusief cofinanciering – een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van 2,3 miljoen euro:

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: