Plantsensoren & modellering glasaardbei

Plantsensoren & modellering glasaardbei

Beschrijving: 

Inzicht krijgen in plantprocessen in aardbei onder glas, met als uiteindelijke doel het opstellen van een optimale klimaatstrategie.

 

Resultaten: 

De fotosynthese metingen zijn uitgevoerd in samenwerking met Plant Dynamics. Binnen dit onderzoek is gekeken naar inzichten in de plantprocessen binnen de aardbeiteelt onder glas. Verder is onderzocht wat de invloeden zijn van verschillende klimaatinstellingen op de fotosynthese.

Het onderzoek heeft op meerdere bedrijven plaats gevonden. Er is een format ontwikkeld voor het toepassen van plantsensoren in de aardbeienteelt. Hierdoor heeft de praktijk een extra middel ter beschikking voor finetuning van de dagelijkse teeltsturing. Met de inzichten in de plantprocessen van de aardbeienteelt onder glas, die met dit onderzoek zijn opgedaan, is het mogelijk de teelt verder te optimaliseren.

Met deze teeltoptimalisatie kan het klimaat dusdanig worden aangestuurd dat stressmomenten voor de plant kunnen worden voorkomen. Verder bied dit onderzoek de mogelijkheden om kwalitatief verbeterde groeimodellen te ontwikkelen voor de aardbeienteelt.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: