Persbericht: PT-heffingen voor telers groenten & fruit in 2010

Persbericht: PT-heffingen voor telers groenten & fruit in 2010

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft in de vergadering van half november de heffingen voor telers van groenten en fruit voor 2010 vastgesteld.

Onderstaand de heffingen voor glasgroenten, vollegrondsgroenten, fruit en paddenstoelen.

Glasgroenten
Telers met glasgroenten betalen in 2010 een heffing over hun oppervlakte groenten. Deze bedraagt voor aubergines, komkommers, paprika’s en tomaten 1.275 euro per hectare. Voor andere glasgroenten (inclusief meloenen) komt de heffing in 2010 uit op 713 euro per hectare. De heffingen zijn ongewijzigd in vergelijking met 2009.

Vollegrondsgroenten
Onderstaand de tarieven voor telers van vollegrondsgroenten in 2010 vergeleken met 2009.

Areaalheffing voor vollegrondsgroenten (in euro’s per hectare)

2009 2010
groen te oogsten erwten, stoksnij- en stokslabonen, stam(sla)sperziebonen, tuinbonen, pronkbonen, spinazie, kroten, knolselderij en schorseneren  

 

14,42

 

 

14,42

witlofwortel 25,00 22,67
suikermais 26,67 26,67
waspeen, bospeen en winterpeen 26,67 16,71
broccoli 25,44 23,32
bloemkool 29,69 27,06
boerenkool, koolraap, koolrabi, kruiden, paksoi, peulen, raapstelen, radijs en groene selderij 46,67 42,69
wittekool, rode kool, savooiekool en spitskool 33,94 33,94
prei 44,19 44,19
spruitkool en overige slasoorten 46,69 42,45
andijvie, Chinese kool, rabarber en (knol)venkel 81,67 74,19
courgettes, bleekselderij en radicchio rosso 46,69 74,19
asperge 87,42 79,36
witloftrek 1,83 per vierkante meter per teeltlaag 1,34 per vierkante meter per teeltlaag
andere groenten in de open grond 46,67 42,69
aardbeien, open grond
– wachtbedden 25,00 25,00
– vermeerderingsvelden 50,00 50,00
– productievelden 113,68 103,51
aardbeien, onder glas/plastic tunnel 10,60 per are 9,67 per are


Fruit
De areaalheffingen voor fruit zijn in 2010 ongewijzigd in vergelijking met 2009.

PT-areaalheffingen voor telers van fruit* (in euro’s per hectare)

2009 2010
appel 74,25 74,25
peer 111,51 111,51
pruim 172,61 172,61
zure kers 39,04 39,04
overige pit- en steenvruchten 172,61 172,61
blauwe bes 168,02 168,02
zwarte bes 39,04 39,04
rode bes, framboos, braam en overig klein fruit 326,96 326,96
amandel, hazelnoot en walnoot 39,04 39,04
zoete kersen 172,61 **
fruit onder glas 8,06 per are 8,06 per are

* exclusief aardbei; voor dit gewas gelden de tarieven (areaalheffingen) genoemd onder vollegrondsgroenten

** Voor zoete kersen geldt in 2009 een tarief van 172,61 euro per hectare. Per abuis is in de verordening 2010 een verkeerd tarief vermeld. Via een aanpassing in de verordening wordt het tarief voor 2010 weer gelijkgesteld aan dat van 2009.

Paddenstoelen
Ook voor telers van eetbare paddenstoelen blijft de heffing in 2010 vrijwel ongewijzigd vergeleken met 2009. De omzetheffing over 2010 bedraagt 0,052 procent. Daarnaast geldt voor champignons een areaalheffing van 0,87 euro per vierkante meter per teeltlaag. Voor ‘andere’ paddenstoelen geldt geen areaalheffing.

Uitgangsmateriaal
Voor telers van uitgangsmateriaal blijft de omzetheffing (0,08 procent) in 2010 onveranderd in vergelijking met 2009.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, telefoon 079 – 34 70 651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: