Persbericht: Groenten- en fruitexport 2009 eindigt in de plus, na magere start

Persbericht: Groenten- en fruitexport 2009 eindigt in de plus, na magere start

De uitvoer van verse groente en fruit van Nederlandse origine, exclusief uien, eindigde in 2009 toch in de plus. De export viel met 2.336 miljoen kg 1% hoger uit dan in 2008 (2.138 miljoen kg). De groei kwam tot stand in de tweede helft van het jaar. In juni liep de uitvoer nog 9% achter op 2008. Dit blijkt uit een PT-analyse van de KCB-cijfers over het afgelopen jaar.

In de eerste vier maanden van het jaar viel de export iedere maand lager uit dan in 2008. Mei was de eerste maand waarin de uitvoer in 2009 ongeveer gelijk was aan de uitvoer in 2008. Over de gehele periode januari t/m mei bedroeg de achterstand op 2008 13%. In de periode juni t/m december was de uitvoer in 2009 iedere maand hoger dan in 2008. Vooral in juli, oktober en december er sprake van een hogere export dan in 2008.

De achterstand in het eerste half jaar van 2009 had meerdere oorzaken. De Nederlandse aanvoer van glasgroenten kwam relatief laat op gang. Ten tweede waren er door de uitzonderlijke lage perenoogst van 2008 in begin 2009 weinig peren beschikbaar voor de export. Ten derde was er door de relatief hoge Europese appelvoorraden minder exportvraag naar Nederlandse appels. En ten slotte was er van sommige wintergroenten, zoals prei, minder beschikbaar dan in 2009 of was er minder vraag uit het buitenland.

Producten waarvan de export in 2009 hoger uitviel dan in 2008 zijn tomaat, paprika, komkommer, aubergine, knolselderij, schorseneer, spinazie en bloemkool. Producten waarvan de uitvoer duidelijk achterbleef zijn peen, peer, appel, champignon, witte en rode kool, prei, sperziebonen, kropsla en aardbei.

Duitsland en Frankrijk up, Rusland en Zweden down
Onze belangrijkste exportmarkt voor verse groente en fruit, Duitsland, importeerde met 914 miljoen kg 4% meer dan in 2008. De groei kwam vooral door de glasgroenten, want er ging minder wintergroenten en hard fruit naar onze oosterburen. De uitvoer naar onze tweede afzetmarkt, het Verenigd Koninkrijk, viel met 352 miljoen kg 4% lager uit dan vorig jaar. Hoewel er wel meer appel en tomaat naar het VK werd uitgevoerd, woog dat niet op tegen de lagere uitvoer van paprika, peer, sla en enkele vollegrondsgroenten zoals peen, prei en witte kool.

De uitvoer naar Rusland, tot voor kort een duidelijke groeimarkt, daalde van 113 naar 94 miljoen kg. Er ging vooral minder hard fruit, tomaat, komkommer, peen en witte kool naar Rusland, maar wel meer paprika en aubergine. Vanaf augustus trok ook de uitvoer van peren naar Rusland weer duidelijk aan. Door een grotere uitvoer van glasgroente en champignons steeg de export naar Frankrijk met 6% naar 136 miljoen kg. Zweden liet het een beetje afweten in 2009. Met 101 miljoen kg bleef de export bijna 10% achter op 2008 en 2007. Er werd vooral minder hard fruit en champignon naar zweden uitgevoerd.

Uienexport in de lift
De export van Nederlandse uien nam 2009 met 12% toe in vergelijking met 2008, van 836 naar 935 miljoen kg. Vooral de uitvoer naar Afrika (+28%), het Verenigd Koninkrijk (+15%), Maleisiƫ (+26%), Midden-Amerika (+14%) en Polen (+18%) steeg fors in vergelijking met vorig jaar. De uitvoer naar Rusland deed het een stuk minder en viel bijna een derde lager (-31%) uit dan in 2008. Ook Zweden nam minder Nederlandse uien af (-28%).

Voor meer informatie neemt u contact op met Peter van der Salm, telefoonnummer 079 – 34 70 662 of e-mail p.vandersalm@tuinbouw.nl.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: