Optimalisatie bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal

Optimalisatie bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal

Beschrijving: 

Optimaliseren van de CA behandeling door toetsen invloed tijdstip behandeling en ligging van planten in de kist.

 

Resultaten: 

Voor de ontsmetting van aardbei(moeder)planten voor vermeerdering werden in het verleden de planten begast met methylbromide. Vanaf 2008 is deze toepassing definitief verleden tijd. De laatste jaren is met veel inzet gezocht naar alternatieve bestrijdingsmethoden. Hierbij is de nadruk gelegd op methoden zonder gebruik van chemische middelen.

Dit is gedaan om een duurzame oplossing te vinden die zonder lange toelatingsprocedures meteen kan worden toegepast. Een alternatief in de vorm van een CA-warmtebehandeling is nu voor de praktijk beschikbaar.

Uit dit onderzoek naar verdere optimalisatie van de behandeling komt naar voren dat de planten die al in december zijn behandeld zich tenminste evengoed, zo niet beter ontwikkelen als de in februari/maart behandelde planten. ‘Staand’ behandelen van de planten heeft hierbij een lichte voorkeur.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: