Onkruidbestrijding bij aardbei

Onkruidbestrijding bij aardbei

Beschrijving: 

Nadat de toelatingen van de onkruidbestrijdingsmiddelen Venzar (lenacil) en Simazin in aardbei zijn vervallen, zijn allen fenmedifam (Betanal) en Targa prestige nog beschikbaar. Fenmedifam en Targa prestige zijn contact herbiciden en moeten op klein onkruid worden gespoten. Ze werken onvoldoende op o.a. groter straatgras, veelknopigen en kleine brandnetel. Daarnaast is de kleine brandnetel in het plukseizoen een vervelend onkruid.

Binnen dit project wordt onderzocht wat de alternatieve mogelijkheden zijn voor onkruidbestrijding in aardbei (mechanisch, planten in een bodembedekker, afdekmaterialen en combinaties).

 

Resultaten: 

Met de ontheffingsregeling van Goltix WG, gecombineerd met mechanische onkruidbestrijding, is er weer een effectievere mogelijkheid om de onkruiddruk in vermeerderingsvelden te controleren. Middel C (niet toegelaten) kan in een aangepaste dosering perspectif bieden om zowel de breedbladige als de grasachtige onkruiden beter te bestrijden.

Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat er voor de praktijk op dit moment nog geen economisch haalbare en efficiënte methoden zijn om onkruiden in de (vermeerderings)teelt van aardbei te controleren zónder toepassing van chemische middelen. Combinaties van de middelen Fenmedifam EC en Goltix WG met mechanische onkruidbestrijding zijn de aangewezen weg om onkruidgroei in de (vermeerderings)teelt van aardbei te beheersen.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: