Mucor in aardbei

Mucor in aardbei

Beschrijving: 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  • Het toegankelijk maken en overdragen van kennis over Mucor.
  • Vaststellen van de effectiviteit van diverse beheersmaatregelen.

 

Resultaten: 

De economische schade in de vorm van productverlies in de afzetketen van aardbei door aantastingen van Mucor spp. en Rhizopus spp. is in vergelijking met Botrytis cinerea beperkt. Echter de aard van de symptomen in de keten, zorgen voor een aanzienlijk imagoverlies van het product aardbei, wat indirect voor economische schade zorgt. Na inventarisatie blijken problemen met Mucor spp. en Rhizopus spp. op redelijke schaal voor te komen.

Meestal komen deze problemen voor in bepaalde perioden of is er een bepaalde oorzaak aan te wijzen voor het probleem. Kennis over de oorzaken, symptomen en gevolgen geven inzicht over de beheersmaatregelen die mogelijk zijn om problemen met Mucor spp. en Rhizopus spp. te voorkomen cq te beperken.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: