Literatuurstudie uniformiteit aardbei

Literatuurstudie uniformiteit aardbei

Beschrijving: 

Deze literatuurstudie zal zich met name richten op invloed van assimilaten en hormonen op de uniformiteit van uitgansmateriaal van aardbeien.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens een geplande brainstormbijeenkomst, waarna een vervolgaanpak zal worden vastgesteld.

 

Resultaten: 

De teelt van aardbeien onder glas is een kostenintensieve teelt, waarbij het van belang is dat de productie per plant hoog is. Uit metingen blijkt dat er tussen planten grote verschillen in productie bestaan. In een literatuurstudie, uitgevoerd op verzoek van Plantum en gefinancierd door Productschap Tuinbouw, is nagegaan wat verschillen in uitgangsmateriaal van aardbei kan veroorzaken en de gevolgen hiervan op de vruchtproductie.

De grootte van een stek bleek met name bepaald te worden door de positie aan de stolon. Naarmate een stek afkomstig is van een positie dichter bij de moederplant is de stek zwaarder met een grotere diameter en meer bladeren. Kern van deze literatuurstudie was hoe de grootte van de stek de vruchtproductie beïnvloedt.

Stekgrootte blijkt wel invloed te hebben op de timing van de productie, maar niet op de totale vruchtproductie. Dat betekent dat met stekgrootte het verloop van de productie te sturen is.

Zoeken in dossier