Groente- & Fruitsector

Groente- & Fruitsector

U bent als teler of handelaar aangesloten bij het Productschap Tuinbouw. Het PT is een platform voor overleg, speelt een cruciale rol bij kennisontwikkeling en stelt op verzoek van uw sector regels vast.

Werkterrein PT
Het werkterrein van het productschap spitst zich toe op zaken, die u als ondernemer en uw brancheorganisatie niet zelf (privaat) kunnen doen. De thema’s uit de werkagenda van het PT vindt u in de gekleurde blokken op de horizontale navigatiebalk op deze site. Deze thema’s spelen in alle delen van de tuinbouw- en groensector: hoveniers, detailhandel, groothandel, im- en exporteurs, fabrikanten, veilingen / afzetorganisaties, telers, producenten van uitgangsmateriaal en werknemers van ondernemingen. De Groenten & Fruitsector investeert daarnaast via het PT in specifieke aandachtsvelden en problemen. Dit gebeurt op verzoek van brancheorganisaties en vakbonden.

Wat doet het PT voor de Groente- & Fruitsector?
U betaalt heffing aan het productschap. Wat gebeurt ermee en wat levert het u op? Uw sector investeert via het PT in tal van activiteiten voor telers en handelaren. Bijvoorbeeld promotie, keuringen, voorlichting, arbeidsmarktonderzoek en onderzoek op proefstations en instituten. Het productschap voert ook een aantal regelingen uit van de Europese Unie. Dit doet het PT in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze activiteiten versterken de internationale markt- en concurrentiepositie van de Nederlandse groente- & fruitsector. Daarnaast zijn meerjarenafspraken met de overheid afgesloten voor het terugdringen van het gebruik van energie, CO2 en gewasbeschermingsmiddelen.

De Sectorcommissie Groenten & Fruit, met daarin vertegenwoordigers vanuit uw sector, beslist over de hoogte van de heffing en de activiteiten waarin geïnvesteerd wordt.

Meer informatie over de activiteiten voor uw sector vindt u in:

Voor informatie of suggesties kunt u e-mailen naar: info@tuinbouw.nl of bellen met de onderstaande telefoonnummers:

Heffing (berekening) bel naar:   PT    079 – 34 70 428
Promotie bel naar:   GFB    079 – 34 70 808
Innovatie & Duurzaamheid bel naar:   PT    079 – 34 70 616
Energiezaken bel naar:   PT    079 – 34 70 616
Besteding heffing bel naar:   PT    079 – 34 70 654

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: