Gewasgroepbegeleiding 2004

Gewasgroepbegeleiding 2004

Uit het project pilotgewasgroepen 2002 komt naar voren dat de begeleiding van gewasgroepen een geschikt middel is om nieuwe idee├źn en technieken op het gebied van energie en klimaat in de praktijk te bespreken en te testen en om de kennis in de sector te verspreiden. Het project gewasgroepvoorlichting heeft daarom een vervolg gekregen in de tender Energievoorliching glastuinbouw 2003 en 2004.

In 2004 zijn een aantal nieuwe voorlichtingsgroepen van start gegaan. In de opstartfase in 2004 zijn de groepen gevormd. Op basis van de rapportages van de opstartfase hebben de groepen goedkeuring gekregen voor een jaar intensieve begeleiding. Deze begeleiding wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV.

In 2005 zijn 13 gewasgroepen van start gegaan met intensieve begeleiding:

 • Potorchidee
 • Groene potplanten
 • Bloeiende potplanten
 • Aardbei (2 groepen)
 • Freesia
 • Sla
 • Andijvie
 • Tomaat
 • Komkommer
 • Aubergine
 • Houtig kleinfruit onder glas
 • Paprika

Wanneer u geïnteresseerd bent in de ervaringen van de projectgroepen, dan bestaat er de mogelijkheid om interviews te houden met de begeleiders (adviesbureaus). Hiervoor kunt u contact opnemen met Constan Custers van het Projectbureau Glastuinbouw en Milieu (tel. 030-23 93 441). Daarnaast vindt u informatie over de voortgang van de projecten op www.glami.nlonder Projecten.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: