EUBerry-verhoging duurzaamheid en consumptie kleinfruit

EUBerry-verhoging duurzaamheid en consumptie kleinfruit

Beschrijving: 

Bevordering van de consumptie van kwalitatief hoogwaardig vers kleinfruit door geïntegreerde gewasbescherming en residuarme teelt, verbeterde teelttechnieken en aandacht voor gezondheidsaspecten.

 

Resultaten: 

De belangrijkste doelstelling van dit EU-project was het bijeenbrengen van de nodige kennis en instrumenten om de consumptie van kwalitatief hoogwaardig vers kleinfruit te bevorderen. Dit is in enkele subdoelen onderverdeeld:

  1. Bevordering van geïntegreerde gewasbescherming en residuarme teelt aardbei.
  2. Meer aandacht voor de gezondheidsaspecten van klein fruit.
  3. Nieuwe technieken, teeltmethoden etc. moeten economisch duurzaam en haalbaar zijn.
  4. Verbetering van het inzicht in de huidige marktsituatie van kleinfruit biedt mogelijkheden voor een beter bereik van specifiek groepen consumenten

Hoofdstuk 4 uit het bijgevoegde rapport geeft een impressie van de impact van het EU Berry-project.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: