Deskstudie waardplantrelaties

Deskstudie waardplantrelaties

Beschrijving: 

Het doel van het project is het geven van een overzicht van de bestaande kennis op het gebied van waardplantrelaties tussen plantenparasitaire nematoden en akkerbouw, vollegronds groentengewassen, en groenbemesters.

Resultaten: 

In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de kennis die aanwezig is in de database Digiaal (hierin is het grootste deel van het waardplantonderzoek in Nederland opgenomen). Daar waar Digiaal onvoldoende informatie gaf, is geprobeerd aanvullende informatie te verkrijgen in de internationale literatuur.

Het blijkt dat het grootste deel van de relevante waardplantgegevens in Digiaal aanwezig is. In de internationale literatuur werd weinig extra informatie gevonden.

Het onderzoek geeft een aantal kennisleemten met betrekking tot waardplantstatus, gebaseerd op het economische belang van de betrokken teelten of te verwachten ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw.

De belangrijkste kennisleemten die gevonden zijn betreffen:

  • Waardplantstatus van aardbei voor Trichodoriden.
  • Waardplantstatus van groenbemesters voor het gele bietecysteaaltjes Heterodera betae.
  • Waardplantstatus van aspergezaaigoed voor Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax.
  • Waardplantstatus van valeriaan, pastinaak, en pompoen voor Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax en Pratylenchus penetrans, in de biologische teelt.
  • Bij uitbreiding koolzaadteelt: screening van resistente rassen voor Pratylenchus penetrans, Trichodoriden, Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax.
  • Waardplantstatus van bladkool voor Pratylenchus penetrans, Trichodoriden, Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax.
  • Waardplantstatus van hennep en energiemaïs voor de verschillende aaltjessoorten.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: