Consultancy: N-meettechnieken bij teelt aardbei

Consultancy: N-meettechnieken bij teelt aardbei

Beschrijving: 

Inventarisatie van een aantal methoden om de N- bemestingsnivo’s te meten. De methoden worden beoordeeld op waarde, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, kosten aan arbeid en aanschaf.

De resultaten worden op de Aardbei demodag gepresenteerd en gedemonstreerd.

 

Resultaten: 

In een consultancy opdracht van het Productschap Tuinbouw is door DLV Plant in 2009 een inventarisatie gemaakt naar alle beschikbare Stikstof-meettechnieken in de land- en tuinbouw die bruikbaar zijn in de teelt van aardbei.

Mede door de verscherpte wet- en regelgeving omtrent mestgebruik, met name de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat, als ook de wens om kwaliteitsaardbeien te kunnen blijven produceren, zullen telers steeds gerichter moeten bemesten om aan de werkelijke vraag van het gewas te kunnen voldoen.

Concluderend zijn er verschillende manieren om het stikstofgehalte in en rond de plant te weten te komen. Het is afhankelijk van de kosten die een teler over heeft om dit gehalte te achterhalen en op welke termijn de teler de uitslagen nodig heeft. De keuze zal ook afhangen van de gewenste analyse; alleen nitraat, of een bredere analyse aan elementen.

Zoeken in dossier