Consultancy: Inventarisatie N bemestingcijfers praktijkbedrijven aardbei

Consultancy: Inventarisatie N bemestingcijfers praktijkbedrijven aardbei

Beschrijving: 

In 2006 komt er in plaats van de MINAS regelgeving een systeem dat uitgaat van gebruiksnormen per gewas. Het vaststellen van de gebruiksnormen gebeurt door LNV. Op dit moment zijn in opdracht van LNV normen voorgesteld die zijn gebaseerd op formele bemestingsadviesgegevens. Echter, voor aardbeien zijn de formele adviezen ver achterhaald.

De landelijke commissie Aardbei vindt het aanpassen van de adviesnorm dermate belangrijk dat ze twee voorlichtingsorganisaties de opdracht heeft gegeven om van ca. 10 bedrijven alle N bemestingsgegevens over een periode van twee jaar te registreren.

 

Resultaten: 

De resultaten van de inventarisatie zijn bekend en op te vragen bij de contactpersoon van het PT.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: