Consultancy: Composteren van gewasresten in de teelt van aardbei

Consultancy: Composteren van gewasresten in de teelt van aardbei

Beschrijving: 

Het afvoeren van gewasresten van aardbei is een belangrijke reden om ziektendruk door schimmels en bacteriën te verminderen. Bij het optreden van Xanthomonas is een teler verplicht om de gewasresten van een perceel te verwijderen als hij op hetzelfde perceel het jaar daarop weer aardbeien wil telen.

Vanwege de stijgende kosten voor het afvoeren van gewasresten en strengere regels op dit gebied zoeken telers naar mogelijkheden om de gewasresten zelf te bewerken. Composteren is hierbij een interessante optie. Het doel van dit project is het bekend maken van de mogelijkheden van composteren voor aardbeitelers.

 

Resultaten: 

Uit onderzoek blijkt dat composteren van gewasresten aardbei met succes uitgevoerd kan worden. Toevoegen van houtsnippers is niet noodzakelijk om gewasresten aardbei succesvol te laten composteren maar het geeft wel een versnelde werking. Het levert een bijdrage aan het doden van de bacterie Xanthomonas, het binnen het bedrijf houden van nutriënten, de organische stofvoorziening en beperken van afvalstromen in de regio.

Van dit project is geen eindrapport beschikbaar.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: