Bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal, fase IV

Bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal, fase IV

Beschrijving: 

Ondertekening van het protocol van Montreal heeft geleid tot verbod van Methyl Bromide. Methyl Bromide wordt in gecontroleerde omstandigheden gebruikt om aardbei uitgangsmateriaal vrij te maken van aardbei mijt. Sinds vier jaar wordt gezocht naar een alternatieve methode van bestrijding van aardbeimijt.

Na toetsing van diverse mechanische methodes is gebleken dat een CA behandeling in combinatie met temperatuur behandeling een vergelijkbare bestrijding geeft van aardbeimijt. De dodingspercentages in een proefopzet zijn zeer hoog te noemen. Toetsing van de methode op praktijkschaal is noodzakelijk om zeker te zijn van de effectiviteit van de methode. De landelijke gewascommissie aardbei staat op het punt dat planten vrij van aardbeimijt noodzakelijk zijn.

De export positie van de plantenkwekers maakt het belang voor de vermeerderaars zeer groot. Er bestaat angst bij de productietelers over doorrekening van behandelingskosten door de gewijzigde mijt bestrijding. Het is aan de vermeerderaars om hier duidelijkheid in te brengen. Al met al is het belang van mijt bestrijding zeer groot en zijn de perspectieven goed.

 

Resultaten: 

Uit alle waarnemingen en beoordelingen blijkt dat de ontwikkelde alternatieve behandelingsmethode voor methylbromide een evengoed resultaat geeft voor wat betreft afdoding van de aardbeimijt. Ten aanzien van de vitaliteit van het plantmateriaal na CA_behandeling geeft deze nieuwe behandelingsmethode voor het overgrote deel van de plantherkomsten een evengoed resultaat. Verdere optimalisering van de CA_warmtebehandeling, o.a. door een goede bevochtiging van het plantmateriaal voor aanvang van de behandeling zal het resultaat nog kunnen verbeteren.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: