Arbeidsbesparing door buisrailsysteem in aardbei

Activiteiten Generieke Promotie

Beschrijving: 

In de huidige aardbeienteelt is arbeid de grootste kostenpost voor de teler. Om een goed rendement te behouden zal arbeid efficiënter ingezet moeten worden. Om efficiënter te kunnen werken moet geïnvesteerd worden in teeltsystemen waarmee werkzaamheden sneller uitgevoerd kunnen worden. Binnen dit onderzoek wordt de arbeidsprestatie bij gewaswerkzaamheden met behulp van buisrailsysteem en elektrokarren vergeleken met de arbeidsprestatie met de huidige gebruikte methoden. Een kosten baten analyse vormt onderdeel van dit onderzoek.

De opzet van dit project is zodanig dat door gebruik te maken van de opgedane kennis in andere teelten, het buisrailsysteem geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in de teelt van aardbei.

 

Resultaten: 

Uit de praktijkproef blijkt dat het arbeidsgemak bij het plaatsen van substraatbakken, het aanplanten van de teelt en de gewasverzorging vergroot wordt doordat met behulp van aangepaste productiemiddelen de werkhoogte optimaal ingesteld kan worden. De aangepaste hulpmiddelen zijn in enkele situaties veiliger dan de huidig gebruikte productiemiddelen.

Geconcludeerd wordt dat investeren in een buisrailsysteem niet in elk teeltsysteem zonder meer rendabel is, wel zijn er in een aantal teeltsystemen zeer goede mogelijkheden om het rendement te verhogen met een buisrailsysteem. Per teeltsysteem en per bedrijf zal een investering in een buisrailsysteem doorgerekend moeten worden om het te verwachten rendement te bepalen.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: