Actieplan aaltjesbeheersing

Actieplan aaltjesbeheersing

Beschrijving: 

De bodemgezondheid is de laatste jaren steeds verder onder druk komen te staan door toename van de problemen met aaltjes. Telers lopen daardoor schade op door verlies van opbrengst in kilo’s en kwaliteit. Bij besmetting met quarantaineorganismen wordt de teelt van vermeerderingsmateriaal belemmerd.

Bij de beheersing van aaltjesproblemen is vruchtwisseling een belangrijke spil, met veel aandacht voor monitoring, preventie en waar nodig ondersteund door bestrijdingsmaatregelen. Daarvoor is veel kennis nodig. Het is gewenst om reeds beschikbare kennis te verspreiden in de vorm van praktische handvatten en nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar alle gewassen die elkaar in een vruchtwisseling tegen kunnen komen, zowel akkerbouw-, groente- als bolgewassen.

Het Actieplan Aaltjesbeheersing is een bundeling van alle activiteiten die telers, handel, verwerkende industrie, gewasbeschermingsmiddelenhandel, bemonsterende instanties, onderzoek, overheid en voorlichting in de periode 2005-2008 uit voeren om de aaltjesproblematiek aan te pakken. Met alle betrokken partijen heeft afstemming plaatsgevonden over de uit te voeren activiteiten. In het Actieplan zijn deze activiteiten geïntegreerd.

 

Resultaten: 

Binnen het project Actieplan Aaltjes zijn de volgende projecten mede gefinancierd door het PT:

Meer informatie over het actieplan aaltjesbeheersing vindt u op www.kennisakker.nl.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: