Actieplan aaltjes: Bestrijding meloidogyne hapla

Actieplan aaltjes: Bestrijding meloidogyne hapla

Beschrijving: 

M. hapla kan met name in de vermeerdering van aardbeienplanten op wachtbedden veel schade veroorzaken door het afkeuren van vermeerderingsmateriaal. M. hapla heeft een quarantaine status in aardbei. Voor de teelt van vermeerderingsmateriaal is het gewenst om het aaltje te kunnen saneren en daarvoor zijn nog geen mogelijkheden.

Vanwege onbekendheid van mogelijkheden om het aaltje te saneren en de angst voor de langdurige gevolgen bij een besmetting in een vermeerderingsteelt worden oplossingen nog vaak gezocht in chemische middelen.

Dit project is onderdeel van het project “Actieplan Aaltjesbeheersing”. Meer informatie over het actieplan aaltjesbeheersing vindt u op www.kennisakker.nl.

Zoeken in dossier