Website over Teelt de grond uit

Website over Teelt de grond uit

Het programma Teelt de grond uit heeft een nieuwe website www.teeltdegronduit.nl. Op deze website is allerlei informatie te vinden over het onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen in de gewasgroepen aardbei, appel, blauwe bes, bladgewassen, bloembollen, bloemkool, boomteelt, prei en zomerbloemen & vaste planten.

Per gewasgroep zijn de ontwikkelingen goed te volgen doordat regelmatig melding wordt gemaakt van nieuwe activiteiten en resultaten. Ook is het via de site mogelijk je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Door de open organisatie van het project kunnen buitenstaanders gemakkelijk inspelen op de behaalde resultaten.

Het programma Teelt de grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiƫntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij.

Onderzoekers van Wageningen UR (PPO en LEI) en Proeftuin Zwaagdijk werken in het programma nauw samen met telers, brancheorganisaties en adviseurs uit de sectoren.

De proeven vinden plaats op diverse onderzoeklocaties en op praktijkbedrijven. Het onderzoek wordt gefinancierd door een groot aantal partijen, waaronder het Ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: