Teeltsturing aardbei volgens het airco-kas principe

Teeltsturing aardbei volgens het airco-kas principe

Beschrijving: 

De technische ontwikkelingen in de aardbeienkas zijn legio, echter de rendementen van nieuwe ontwikkelingen zijn lastig te benoemen. Kaskoeling is voor een relatief koude teelt als aardbeien, waarin verschil tussen dag en nacht temperaturen noodzakelijk is, een mogelijkheid om kwaliteitsverbetering en productieverhoging te realiseren.

Op initiatief van een vooraanstaand teler worden een aantal kaskoelingssystemen getest. Intensieve begeleiding van onderzoeker en een gestructureerde manier van kennisoverdracht zorgen voor betrokkenheid van andere telers. De landelijke gewascommissie is van mening dat initiatieven van individuele telers ondersteund moeten worden als ze open staan voor andere aardbeien telers. Deze opzet sluit aan bij die visie.

 

Resultaten: 
Dings Aardbeien BV heeft tijdens de teeltseizoenen 2007-2008 en 2008-2009 ervaring opgedaan met het aardbeien telen volgens principes uit de aircokas. Deze ervaring is opgedaan met een drietal technieken om de kaslucht te koelen cq. te conditioneren te weten Aircobreeze ventilatoren, hoge druk verneveling en mechanische kasluchtkoeling d.m.v. luchtbehandelingskasten.

De ervaringen en kennis van Dings Aardbeien zijn via themabijeenkomsten overgedragen aan belangstellende telers. Op deze bijeenkomsten zijn verder de teelteffecten van de veranderde teeltstrategie gepresenteerd. Deze teelteffecten zijn vastgesteld door teeltmonitoring middels het door DLV ontwikkelde SQMS (Strawberry Quality Monitoring System).

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: