Sectorcommissie Groenten & Fruit – 3 november 2011

Sectorcommissie Groenten & Fruit – 3 november 2011

Datum: 3 nov 2011 – 15:00
Locatie: Productschap Tuinbouw

Besluitenoverzicht sectorcommissie Groenten & Fruit – 3 november 2011

1.    Opening
Conform de afspraken in de Code Goed Bestuur wordt ieder lid dat rechtstreeks belang heeft
bij een bepaald agendapunt verzocht dat aan het begin van de vergadering te melden.

2.    Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 20 juni 2011

3.    Ingekomen stukken en mededelingen
a. Brief NVAF inzake opting out procedure en reactie PT (ter informatie)
b. Nationaal Actieplan Gewasbescherming (ter informatie)
c. Kosten Bureau Berger i.c. Flora Holland voor Topsectorrapport ‘Bron voor Groene Economie’
(ter informatie)
d. Samenvattingen marktonderzoek (ter informatie)

4.    Promotie en markt
a. Jaarplan en begroting GFB 2012 (ter besluitvorming)
b. Internetplatform groente- en fruitsector (ter besluitvorming)
c. Promotie champignons (ter besluitvorming)
d. Promotie asperge Floriade (ter besluitvorming)
e. Kom in de Kas (ter besluitvorming)
f. Promotie aardbei Floriade (ter besluitvorming)
g. Versterking afzetpositie producenten van glasgroenten, fase 2 (ter besluitvorming)
h. Jaarplan Marktonderzoek 2012 (ter besluitvorming)
i. Schoolfruit (ter besluitvorming)
j. 2×2 campagne 2013-2016 (ter besluitvorming)
k. Tussencampagne Conference Duitsland 2011-2012 (ter besluitvorming)

5.    Technisch onderzoek
a. Glasgroenten (ter besluitvorming)
b. Vollegrondsgroenten (ter besluitvorming)
c. Paddenstoelen (ter besluitvorming)
d. Fruit (ter besluitvorming)

6.    Arbeid
Arbeidsmarktcommunicatie 2012-2013 (ter besluitvorming)
– It’s Alive
– Groen Werkt

7.    Kwaliteit
a. EHEC-crisis
– Evaluatie EHEC crisismanagement (ter kennisname en besluitvorming)
– Voorstel risico- en crisismanagement (ter besluitvorming)
– Financiële afhandeling kosten monsternames (ter besluitvorming)
b. Programma Glastuinbouw 2012-2015: Groen, Geld, Gezondheid & Geluk (SIGN)
(ter besluitvorming)
c. EWRS 2012 (ter besluitvorming)
d. Project Communicatie gewasbeschermingsmiddelen (ter besluitvorming)
e. Listeria onderzoek (ter besluitvorming)

8.    Milieu
a. Platform Duurzame Glastuinbouw (ter besluitvorming)
b. Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO-IMT) (ter besluitvorming)
c. Borging en waterkwaliteitsknelpunten (ter besluitvorming)

9.    Overig
a. Kosten verordening erosiebestrijding Zuid-Limburg (ter besluitvorming)
b. Flowers & Food: Juweeltjes van eigen bodem (ter besluitvorming)
c. FrugiCom businessplan 2012-2014 (ter besluitvorming)

10.  Verordeningen
a. Ontwerp-Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2012 (ter advisering)
b. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012 (ter advisering)
c. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2012 (ter advisering)
d. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2012 (ter advisering)
e. Ontwerp-Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2012 (ter advisering)
f. Ontwerp-Besluit heroverweging verordeningen 2011 (ter advisering)
g. Ontwerp-Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2011
(ter kennisname)
h. Ontwerp-Verordening PT keuring apparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2011
(ter kennisname)

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

Zoeken in dossier