Residu arme teelt aardbeien

Residu arme teelt aardbeien

Beschrijving: 

Uitvoeren en communiceren van resultaten van residuproeven in aardbei.

 

Resultaten: 

Een rendabele productieteelt van aardbeien zonder gewasbeschermingsmiddelen is in deze proef niet mogelijk gebleken. Onbehandeld laat een productiedaling van bijna 17% zien. Ook de behandelde objecten laten veel rot zien van 12 tot 19%. Afhankelijk van wat de eisen zijn van de afnemende partij, is een strategie op te stellen om met specifieke inzet van de beschikbare middelen binnen deze eisen te blijven. Zo kan men wel een residu arme teelt verwezenlijken. Een mogelijk hierin is bijvoorbeeld om middelen met twee werkzame stoffen alleen vooraan in de teelt in te zetten.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: