Planttype en arbeid in aardbei

Planttype en arbeid in aardbei

Beschrijving: 

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe de verschillen in planttypen effect hebben op de productie en arbeid. In de proef worden 6 geselecteerde planttypen (grove wachtbedden, lichte wachtbedden, A+ extra, A+ planten, trayplanten en misted tips) uitgeplant op 4 teeltsystemen.

 

Resultaten: 

In 2009 is onderzoek uitgevoerd op een praktijkbedrijf naar het effect van verschillende planttypen, in verschillende teeltsystemen (traditioneel, ruggenteelt en de teelt op stellingen), geplant op twee verschillende data (26 juni en 9 juli).

Uit de resultaten kwam naar voren dat onder de omstandigheden van 2009, er significante verschillen zijn opgetreden tussen een aantal aangelegde behandelingen. Met de gekozen proefopzet zijn echter. geen harde conclusies te trekken op basis van de verzamelde productiegegevens.

Geconcludeerd werd dat ‘De beste kostenmanager de opbrengst is’. Met deze bewering wordt bedoeld dat met een maximaal haalbare productie van aanvaardbare kwaliteit, in de regel relatief het eenvoudigst het grootste verschil tussen opbrengsten en kosten (=rendement) behaald wordt.

Uit de resultaten kwam naar voren dat een aantal significante behandelingen verder uitgewerkt dienen te worden.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: