Persbericht: Sector Groenten & fruit: vrijstelling bij heffing tot 125 euro

Persbericht: Sector Groenten & fruit: vrijstelling bij heffing tot 125 euro

Het Productschap Tuinbouw verhoogt voor het aangiftejaar 2011 de vrijstellingsdrempel voor de sector groenten en fruit naar 125 euro. Tot dit bedrag hoeven telers en handelaren in deze sector geen heffing af te dragen. Het PT-bestuur volgde deze week met dit besluit het advies van de PT-sectorcommissie Groenten & fruit. Uitzondering op deze regel vormen de vollegrondsgroententelers. Die sector wil zelf geen ondergrens hanteren.

De maatregel is bedoeld om voor zowel ondernemers als het PT de (administratieve) lasten te verminderen. De vollegrondsgroenteteelt zag hierdoor de heffingopbrengst zo ver afnemen, dat amper budget beschikbaar zou blijven voor collectieve investeringen in vooral het oplossen van (teelt)technische problemen in de industrieteelten. Gelet op de financiële situatie op veel bedrijven en de afnemende behoefte aan collectieve financiering van sectoractiviteiten, verzoekt LTO-Vollegrondsgroenten de heffingen voor de vollegrondsgroenten over 2011 wel 10% te verlagen ten opzichte van 2010. Dit zal in een nader besluit aan het PT-bestuur worden voorgelegd. Alle andere heffingen in de sector groenten en fruit blijven op hetzelfde niveau als in 2010. In 2011 wil de groenten- en fruitsector via het PT in totaal bijna 15.250.000 euro investeren in vele tientallen projecten.

In de sector groenten en fruit bestaat de heffing uit een deel algemene heffing en een deel bestemmingsheffing. De hieronder vermelde tarieven zijn de optelsom van deze delen.

Handel in groenten en fruit
Handelaren in groenten en fruit betalen een heffingbedrag gebaseerd op de waarde van de aangekochte groenten en fruit (voor zover niet afkomstig uit andere EU-landen). Het te betalen heffingpercentage over de aankoopwaarde is 0,05. Voor handel in uien bedraagt de heffing 14,15 euro per 100 ton aangekochte uien (netto kilogrammen).

Verwerkte groenten
Voor verwerkers van groenten en fruit is de heffinggrondslag de omzet van de verduurzaamde groenten en fruit. Voor vrijwel alle verduurzaamde producten is het heffingpercentage 0,047. Voor verduurzaamde champignons is het percentage 0,062.

Glasgroententeelt
Telers van aubergines, komkommers, paprika’s en tomaten betalen 1.275 euro per hectare. Voor andere glasgroenten (inclusief meloenen) bedraagt de heffing in 2011 713 euro per hectare.

Vollegrondsgroenten
Bij de vollegrondsgroenten gelden de hieronder vermelde heffingtarieven. Op verzoek van LTO-Vollegrondsgroenten kunnen genoemde heffingen nog met 10% worden verlaagd bij nader besluit van het PT-bestuur.

Areaalheffing over 2011 voor vollegrondsgroenten in euro’s per hectare

Gewas Tarief
groen te oogsten erwten, stoksnij- en stokslabonen, stam(sla)sperziebonen, tuinbonen, pronkbonen, spinazie, kroten, knolselderij en schorseneren  

 

14,42

witlofwortel 22,67
suikermais 26,67
waspeen, bospeen en winterpeen 16,71
broccoli 23,32
bloemkool 27,06
boerenkool, augurk, meloen, pompoen, koolraap, koolrabi, kruiden, paksoi, peulen, raapstelen, radijs en groene selderij 42,69
wittekool, rode kool, savooiekool en spitskool 33,94
prei 44,19
spruitkool, ijsbergsla, kropsla en overige slasoorten 42,45
andijvie, Chinese kool, courgettes, rabarber en (knol)venkel 74,19
courgettes, bleekselderij en radicchio rosso 74,19
asperge 79,36
witloftrek 1,34 per vierkante meter per teeltlaag
andere groenten in de open grond 42,69
aardbeien, open grond
– wachtbedden 25,00
– vermeerderingsvelden 50,00
– productievelden 103,51
aardbeien, onder glas/plastic tunnel 9,67 per are


Fruit
Voor fruit zijn de tarieven als volgt*:

Areaalheffing over 2011 voor fruit In euro’s per ha

Gewas Tarief
appel 74,25
peer 111,51
zure kers 39,04
zoete kers, pruim, overige pit- en steenvruchten 172,61
blauwe bes 168,02
zwarte bes 39,04
rode bes, framboos, braam en overig klein fruit 326,96
amandel, hazelnoot en walnoot 39,04
fruit onder glas 8,06 per are

* exclusief aardbei; voor dit gewas gelden de tarieven (areaalheffingen) genoemd onder vollegrondsgroenten

Paddenstoelen
Voor telers van eetbare paddenstoelen bedraagt de heffing over 2011 0,052 procent van de omzet. Daarnaast geldt voor champignons een areaalheffing van 0,87 euro per vierkante meter per teeltlaag. Voor ‘andere’ paddenstoelen geldt geen areaalheffing.

Uitgangsmateriaal
Voor telers van uitgangsmateriaal is de omzetheffing 0,08 procent.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, telefoonnummer 079 – 34 70 651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: