Ontwikkeling autonome spuit aardbei

Ontwikkeling autonome spuit aardbei

Beschrijving: 

Praktijkrijp maken van een autonoom rijdende spuit in aardbei.

 

Resultaten: 

Een groep aardbeientelers, bedrijven en Wageningen UR PPO/PRI hebben in 2013 een werkend prototype van een autonome precisiespuit voor gebruik bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in onbedekte tuinbouwgewassen gerealiseerd. Een kleine tractor werd ingericht een Teach & Playback navigatiesysteem. Een spuit werd ingericht met een SensiSpray Horti variabel-doseersysteem (werkbreedte 3 teeltbedden). Na een succesvolle integratie van de verschillende onderdelen werd succesvol aangetoond dat het prototype zelfstandig naar een perceel kan rijden, daar de geplande route en bespuitingen kan uitvoeren, en terug kan rijden naar de gewenste bestemming. Dit alles met een persoon die op afstand de machine volgde en kon ingrijpen als nodig met een remote control. Het prototype werkte naar tevredenheid. De nauwkeurigheid van navigeren was binnen 4 cm van de geplande route. Het middelverbruik met het prototype bij Botrytis bestrijding lag circa 50% lager dan bij gangbare praktijk, met behoud van goede werking. De capaciteit van de machine was 2-3 ha per uur. Op open dagen en in de pers kreeg het prototype veel aandacht en positieve reacties.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: