Monitoring xanthomonas fragariae in de aardbeiteelt

Monitoring xanthomonas fragariae in de aardbeiteelt

Beschrijving: 

De laatste jaren wordt in toenemende mate de bacterie Xanthomonas fragariae in aardbeiplanten aangetroffen. De bacterie is zeer besmettelijk en kan zich onder andere verspreiden via latent (zonder symptomen) geïnfecteerd vermeerderingsmateriaal. Met de huidige, traditionele methodieken van bemonstering en detectie kan Xanthomonas die latent voorkomt, niet aangetoond worden.

Omdat het om een bacterie infectie gaat, is chemische bestrijding niet toegestaan, alleen met hygiënemaatregelen kan het probleem voorkomen c.q. teruggedrongen worden. Het bereiken van de genoemde doelen valt of staat met de beschikbaarheid van een gevoelige toets voor Xanthomonas fragariae. Dit voorstel behelst een validatie van de DNA toets van Groen Agro Control met de PD toets. Wanneer dit bereikt is, is er een toets die vele malen sneller is dan de bestaande toets.

 

Resultaten: 

Voor het onderzoek naar verspreiding, overleving en ontsmetting van Xanthomonas fragariae was het noodzakelijk om een gevoelige toets voor Xanthomonas fragariae te ontwikkelen. De in het project ontwikkelde toets is specifiek, gevoelig en snel (drie werkdagen). De toets is gebaseerd op de DNA-techniek PCR.

Visueel niet-zichtbare infecties zijn met deze toets aantoonbaar, waardoor besmet materiaal in een vroeg stadium vernietigd kan worden en hiermee verdere verspreiding op een bedrijf kan worden tegengegaan.Op basis van de onderzoeksresultaten zijn praktijkrichtlijnen opgesteld voor hygiënemaatregelen ter preventie van Xanthomonas.

Factsheet “Preventie van Xanthomonas fragariae in aardbei door monitoring en hygiëne”.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: