Gelderland steunt energie initiatieven telers

Gelderland steunt energie initiatieven telers

Tijdens de bijeenkomst van Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) in Gelderland gaf gedeputeerde Annemieke Traag aan dat de provincie Gelderland veel belang hecht aan innovaties op het gebied van duurzame energie. Zij wil het kennisnetwerk en nieuwe pilots daarom verder ondersteunen. Ook zei ze dat het probleem van het ‘salderen voor de meter’ bij lokale elektriciteitsnetten bekend is en dat de provincie dit regelmatig op de agenda van de landelijke politiek inbrengt.

Vanaf 2011 hebben 22 glastuinders onder leiding van Wageningen UR Glastuinbouw en Agrimaco in opdracht van de provincie Gelderland kennis gemaakt met nieuwe technologieën op energiegebied en wat dat op hun eigen bedrijf op kan leveren. De kennisdag was de afsluiting van het netwerk.Uit het netwerk zijn 8 innovatiekansen voortgekomen en 3 daarvan werden gepresenteerd.

Difuus glas bij aardbei
Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw stelde voor om diffuus glas bij aardbeien te gaan onderzoeken. In België heeft men daar positieve resultaten mee gehaald. De vraag is dan of de hogere productie zoals die bijvoorbeeld bij tomaat te zien is, ook bij het lagere en dichtere aardbei gewas te halen zal zijn in het voor- en najaar wanneer de prijzen hoog zijn.

Ventileren en schermen
Collega Peter van Weel zette vooral in op een nieuwe techniek voor ontvochtigen bij dichte gewassen. Doelen zijn meer luchtbeweging en het verhogen van de temperatuur tussen het gewas, een lagere RV boven het gewas en reductie van de bodemverdamping. Hij wil dat bereiken door onder het scherm met ventilatoren overtollig vocht en warmte af te voeren met lucht van boven het scherm.

Warmte oogsten
Frank Helsloot van Havenland presenteerde mogelijkheden om op het bedrijf creatief (extra) warmte te oogsten voor bedrijven die gebruik maken van een warmtepomp en warmte/koude opslag in de bodem, of daar over nadenken. In Gelderland maakt kwekerij van Gellecum uit Bemmel bijvoorbeeld al nuttig gebruik van een vrij gelegen stuk grond naast de kas om via simpele zonnepanelen extra warmte te oogsten.

Zoeken in dossier