Consultancy: Residugegevens aardbei onder glas

Consultancy: Residugegevens aardbei onder glas

Beschrijving: 

Het doel is inzicht verkrijgen in de residu scores bij aardbeien onder glas in de najaarsperiode in combinatie met verschillende spuitschema’s ( 2 objecten).

 

Resultaten: 

Vanwege bovenwettelijke eisen wat betreft het aantal en de residugehalten van actieve stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen die op het eindproduct aangetroffen mogen worden, zijn residugegevens verzameld in een aardbeienteelt onder glas. Op basis van deze gegevens blijkt dat de meeste van de actieve stoffen uit de toegepaste middelen op het product aangetroffen worden maar dat de hoeveelheid altijd binnen de wettelijk gestelde eisen blijft.

Echter om als teler aan de bovenwettelijke eisen te kunnen voldoen is het nodig om zeer bewust met inzet van gewasbeschermingsmiddelen om te gaan om zo het residu op het eindproduct te beperken cq. te beheersen. Dus letten op middelenkeuze, moment van toepassen en toepassen van blokbespuitingen.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: