Consultancy: Flyers emissiemanagement

Consultancy: Flyers emissiemanagement

Beschrijving: 

Doel van dit project is het communiceren over de emissie, de emissienormen en de oplossingsrichtingen door middel van het opstellen van 10 gewasspecifieke flyers.

Dit moet bij de bedrijven inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om de emissie te beperken en te kunnen voldoen aan de emissienormen van 2012-2015.

 

Resultaten: 

In het Platform Duurzame Glastuinbouw hebben overheden en bedrijfsleven afgesproken dat gestreefd wordt naar een nagenoeg emissieloze teelt onder glas voor bedrijfseigen mineralen in 2027. Hiervoor worden in het Activiteitenbesluit voor substraatteelt emissienormen opgenomen.

Binnen de emissieprojecten heeft LTO Groeiservice de emissie op verschillende bedrijven onderzocht. Deze resultaten zijn gebruikt om samen met de overheid haalbare emissienormen voor de glastuinbouwsector vast te stellen. De resultaten zijn te vinden in de gewas specifieke flyers (zie ‘Documenten’). Per gewas worden tevens enkele oplossingsrichtingen aangedragen.

Zoeken in dossier