Consultancy: Bankerplanten voor delphastus

Consultancy: Bankerplanten voor delphastus

Beschrijving: 

Inzicht in vestiging van Delphastus op verschillende combinaties van bankerplanten en wittevliegen.

 

Resultaten: 

Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrike plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op
te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, wordt nagegaan of een andere soort dan kaswittevlieg geschikt is om Delphastus catalinae in grotere aantallen in kassen met sierteelten in stand te houden. De wittevlieg Aleyrodes lonicerae blijkt geschikt als prooi voor Delphastus catalinae. Aleyrodes lonicerae werd gekweekt op zevenblad Aegopodium podagraria en aardbei Fragaria ‘Ellsanta’ maar vestigde zich niet op gerbera, hibiscus. Wel werden eieren gelegd op roos. In roos zou een andere soort wittevlieg kunnen worden toegepast.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: