Biologische bedrijfssystemen vollegrondsgroenten te Meterik

Biologische bedrijfssystemen vollegrondsgroenten te Meterik

Beschrijving: 

Doel van dit project is het ontwikkelen en innoveren van de biologische productiewijze en de verbreding en versterking van de toepassing daarvan in het agrarisch netwerk (agrofood complex en rurale omgeving).

Daarnaast wordt gewerkt aan agronomische optimalisatie van de biologische productiewijze van de moeilijke verse markt gewassen door een systeemgerichte aanpak én economische optimalisatie van de biologische productie door grensverkenning van systeem intensiteit, beperking van arbeidsinzet voor onkruidbeheersing en verbetering van de kwaliteitsproductie.

 

Resultaten: 

Voor de meeste gewassen is de kwaliteitsproductie, afgezet tegen biologische normen, goed. De kwaliteitsproductie van Chinese kool en van de gekoelde teelt van aardbei is onder de maat.

Voor Chinese kool wordt dit veroorzaakt door knolvoet en voor de gekoelde teelt van aardbei door een combinatie van tekorten in bemesting, gewasbescherming en kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Bij de gekoelde aarbeiteelt moet nog een grote optimalisatieslag gemaakt worden voordat deze teelt geschikt is voor biologische productie.

Economische biedt het biologische bedrijfssysteem goede resultaten. Ook milieutechnisch zijn de resultaten goed. Er kan ruimschoots aan de Minas doelstellingen worden voldaan.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: